KÄSITERAPIA

Käsiterapia ja käsikirurginen kuntoutus ovat fysioterapian erikoisaluetta, joka vaatii terapeutin perehtyneisyyttä ja erikoisosaamista asiaan.

FYSIOPLUS on fysikaalinen hoitolaitos Raumalla, joka on erikoistunut käsiterapiaa tarvitsevien asiakkaiden kuntoutukseen.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä käsikirurgien ja toimintaterapeuttien kanssa, jotka usein ovat hoitojakson kuluessa tekemisissä käsiasiakkaiden kanssa.

FYSIOPLUSSASSA käsiasiakkaiden ryhmä koostuu mm.

  • rannemurtuma- /kämmenluu- ja sormimurtuma-asiakkaat
  • erilaiset ranteen ja sormien alueen nivelsidevamma-asiakkaat
  • käden alueen amputaatio-, viilto ja ruhjevamma-asiakkaat
  • käden ja kyynärvarren alueen rasitusperäisistä ongelmista kärsivät asiakkaat
  • erilaiset olkapään seudun kipu- /tulehdusperäiset vaivat ja olkapään leikkauksen jälkeiset fysioterapia-asiakkaat

Käsiterapiaa tarvitsevien asiakkaiden ongelmat ovat moninaiset ja vaativat usein pitkäkestoista terapiaa. Usein ongelmana kuntoutuksen alkuvaiheessa ovat käden tai sormien alueen turvotus ja kivut, myös liikerajoitukset ovat hyvin yleisiä. Lisäksi arpiongelmat ja mm. hermovaurioon liittyvät erilaiset tunto-ongelmat aiheuttavat suuria haasteita käsivammasta toipumiselle. Hermovamma voi aiheuttaa mm. kylmänarkuutta, kosketusherkkyyttä tai epämiellyttävää ”hermosärkyä”.


Mikäli vamman/operaation jälkeen tai esim. kipsihoidon aikana tai kipsin poiston jälkeen asiakkaan kivut ovat kohtuuttoman kovat ja lisäksi oireisiin liittyy esim. merkittävää turvotusta, raajan värimuutosta, kylmän tai kuuman sietämisen herkkyys, raajan hikoilua, selkeää liikearkuutta sekä käden toiminnan heikkoutta ja kömpelyyttä, voi kyseessä olla CRPS-oireyhtymä. Tämän oireyhtymän hoito vaatii hyvin huolellista asiakkaan informointia oireyhtymästä, oikean kipulääkityksen aloittamisen sekä vaatii terapeutilta asiaan perehtyneisyyttä, jotta voidaan aloittaa oikeanlainen käsiterapia.