KÄSITERAPIA

Käsiterapia on fysioterapian erikoisaluetta, jossa on perehdytty käden alueen ja koko yläraajan erilaisten vammojen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntouttamiseen. Erityisesti tapaturmien ja leikkausten jälkeinen fysioterapia/lymfaterapia ovat olennainen osa käsiterapiaa. Lisäksi erilaiset kipu- ja tulehdustilat ovat tyypillisiä ongelmia käsiasiakkailla.

  • Käsiterapiaan tulevilla asiakkailla ongelmana voivat olla mm.
  • erilaisten murtumien jälkitilat, esim. ranne- ja sormimurtumat
  • ranteen/sormien jännekorjauksen jälkeinen tila
  • ranteen /sormien nivelsidevammojen jälkeinen tila
  • sormien amputaatiosta johtuvat haitat
  • rannekanavaleikkauksen (canalis carpi- operaatio) jälkeinen tila
  • tennis- ja golf- kyynärpäävaivat
  • olkapään tulehdus- /leikkauksen jälkeiset tilat

Lisäksi käsiterapiaan tulevalla asiakkaalla voi tapaturmaan liittyen olla lisäongelmana verisuoni- ja hermovaurioita. Näissä vaikeimmissa käsivammoissa potilas tulisi aina ensin ohjata käden alueen vammoihin perehtyneeseen käsikirurgian hoitoyksikköön.

Käsiterapiassa pääpaino on kivun ja turvotuksen hoidossa sekä nivelliikkuvuuden ja lihasvoiman palauttamisessa. Lisäksi arven hoito ja tunnon karaisuhoidot ovat osana terapiaa. Käden terapiat voivat olla usein hyvinkin pitkäkestoisia, joten asiakkaan motivointi omatoimiseen harjoitteluun ja kannustaminen käden aktiiviseen käyttöön on tärkeää.